top of page
Search

Защо течно-базираната цитонамазка е по-съвършен и точен метод от традиционния?

Течно-базираната цитология е приета като златен стандарт при профилактиката на рака на

маточната шийка. Целта е да се открият в ранен стадий туморни клетки,ако има такива.

Изключително прецизен метод, който изключва много от грешките, допускани при взимането

и съхранението на материала при конвенционалните цитонамазки.

Тестът е първото реално подобряване на традиционната РАР намазка от въвеждането и преди 50 години.

Медицински център Терзийски препоръчва Thin Prep PAP тест поради по-високо качество и ново ниво на надежност. При него незадоволителните резултати намаляват с 94% , силно са редуцирани и неизяснените случаи.

257 views0 comments
bottom of page