Search

Бременността по седмици и месеци - Първи месец

Updated: Mar 19, 2020Първи месец

Ден 1-ви на вашето бебе: оплождането 1 ч. 30 м. след овулацията.

При еякулацията количеството сперма във влагалището е между 2 и 5 куб.см. При положение, че нормалното съдържание на сперматозоиди в спермата е 100 милиона на кубически сантиметър, това прави между 60 и 500 милиона депонирани във влагалището.

Подвижните сперматозоиди постъпват в цервикалната слуз и преминават през шийката на матката за време от 2 до 10 минути. Те се придвижват в матката, подпомагани от контракциите и и се водят от въртеливите, насочващи движения на опашчиците си, със скорост от 2 до 3 мм в минута. Те стигат до горната тубарна част, където за час и половина до два часа става оплождането.

Много от сперматозоидите не изпълняват предназначението си. Максимум стотина до 200 от тях достигат в тръбата, в близост до яйцето. Много подвижни, те се тълпят около него.

Зиготата: първата клетка на вашето бебе

Този нов живот, който сега започва, е животът на вашето бебе.

Новосъздадената клетка, зиготата, съдържа в ядрото си, което се получи при сливането на ядрото на яйцеклетката с това на сперматозоида, всички предпоставки, позволяващи и да се развива и да се превърне в едно ново човешко същество.

В тази първа клетка, която ще даде началото на всички останали, се съдържат заедно и бащините, и майчините хромозоми. Те носят всички гени - химичните агенти, в чиито ръце са събрани необходимите елементи за създаването и оформянето на новото човешко същество. Отличителните белези на бъдещото ви дете са вписани в хромозомите, които бавно се движат в средата на зиготата. Някои от тях са наследени от вас и от предците ви, останалите детето наследява от бащата и от неговите предци. От този момент нататък всичко е предопределено и нищо не може да се промени. Полът му, физическият му облик, цветът на косата, на очите, дължината на носа, формата на лицето и т.н., както и основните умствени заложби, всичко е вече програмирано и се съдържа в тази една - единствена клетка.

Момиче или момче?

Полът на вашето дете е определен още с образуването на първата клетка. Изборът е дело на случайността в момента на оплождането.

Яйцето, съдържащо неизменно хромозом Х, е оплодено съвсем случайно от сперматозоид с хромозом Х или Y. Хромозомната формула, получена по този път, ще доведе до появата на бял свят на момче или на момиче.

22 Хр. + Х + 22 Хр. + Х = 44 Хр. + XX - Момиче!

22 Хр. + Х + 22 Хр. + У = 44 Хр. + XУ - Момче!

2-7 ден: делене, пренасяне и имплантиране на оплоденото яйце

Делене - между 30-тия и 50-тия час от оплождането

Малко след оплождането първата клетка на вашето бебе ще се раздели. Това е деленето, в резултата на което се получават две клетки с еднаква големина. На свой ред всяка една отново ще се раздели на 4 към 50-тия час, след това на 8 към 60-тия час. Това е така наречената морула, във формата на топка, съставена от 16 клетки и наподобяваща черничев плод.

Пренасяне - между 72 час и 4 ден

Без да прекъсва деленето си, яйцето се предвижва от външната третина на тръбата, където е станало оплождането, към матката. Преносът продължава 3 дни. През тези 3 дни деленето продължава и броят на клетките в морулата непрекъснато нараства. Тук можем да споменем, че на този етап морулата е толкова голяма, колкото е клетката в момента на оплаждането и. Яйцето започва да нараства чак след 6-то делене, когато клетките вече наброяват 64.

На този стадий на деленето се наблюдават различия между клетките на морулата. Периферните клетки с по-малки размери ограждат по-големи централни клетки, които ще сложат началото на зародиша. Мъничката сфера ще получи вдлъбване в средата и така ще се образува пълна с течност кухина, в която се разполага клетъчната сфера - зародишевият мехур. Морулата минава в стадий на бластула.

От ембрионалния мехур ще се роди зародишът, а външните клетки ще изградят постепенно предпазващата го обвивка. Част от тази обвивка, наречена трофобласт, ще постави началото на плацентата.

На този стадий бластоцитът е с размери 250 хилядни от милиметъра.

Пристигане в матката - 4/5 ден

Бластоцитът достига матката между 4 и 5-тия ден след оплождането. В нея той плува свободно. Тогава блестящата обвивка на яюцето изчезва и с единия си край бластоцитът се долепва към лигавицата на матката.

Жълтото тяло в яйчника, което е получено от фоликула, освободил яюцеклетката, секретира огромно количество прогестерон. Именно прогестеронът не позволява на матката да получава контракции, както това се получава при менструацията, и по този начин запазва невредимо яйцето. И тъй като природата всичко е предвидила, през първите седмици от бременността трофобластът секретира един хормон, наречен гонадотропин, който поддържа активността на жълтото тяло.

Имплантация (вгнездяване) - 7 ден

На седмия ден след оплождането, или на 21 (22) ден от началото на последната менструация, външните клетки на бластоцита започват да проникват в клетъчния епител на матката, поставяйки началото на имплантирането, което действително става през втората седмица след оплождането.

4- та седмица от началото на последния ви мензис

2-ра седмица от оплождането

1-ви лунарен месец

1-ви месец от бременността

Вашето бебе неусетно за вас се настанява. Право да си кажем, имате достатъчно време. Нали то ще живее във вас цели 9 месеца?

Бъдещото бебе

Ембрионални придатъци

За да се развива бъдещото бебе се нуждае от вас, от вашия организъм. От вас то ще получава храна и кислород, на вас ще връща обратно отработените вещества, получени при обмяната. Обменът между майката и детето е възможен благодарение на една сложна система: ембрионалните придатъци. Това са плацентата и пъпната връв, които не са части нито от майката, нито от детето, а временни '' приспособления '', необходими за протичане на бременността, и ще бъдат изхвърлени с раждането на бебето.

Към тях трябва да добавим и амниотичната кухина, изпълнена с течност, в която се движи бебето.

Плацента

Плацентата е образувание, чиято основна роля е да осъществява обмена между кръвта на майката и кръвта на бебето. Преди да се превърне в отделен орган, тя преминава през различни етапи на развитие.

Бъдещата майка

Все още не сте сигурна, че сте бременна. Надявате се, но това е всичко. На края на седмицата трябва да ви дойде менструацията. Ще дойде ли, или няма да дойде? Вече сте в очакване.

Ако мислите, че няма да издържите на напрежението, можете да си направите сама тест за бременност. Той се продава свободно по аптеките. Трябва да го направите 3 дни преди предполагаемата дата на мензиса, тоест 10 дни след оплождането. Дори да се окаже положителен, все още не е гаранция, че сте бременна. Може действително да е имало оплождане, начало на импалнтиране, а мензисът ви да дойде. Просто трябва да сте наясно, за да не останете излъгана в надеждите си.

Ако сте заченала, все още нищо не го подсказва, защото външно по нищо не личи. Организмът ви обаче се мобилизира.

5 - та седмица от началото на последния ви мензис

3-та седмица от оплождането

2-ри лунарен месец

1-ви месец от бременността

Вашето бебе вече не е яйце. Превърнало се е в зародиш с туптящо сърце!

Бъдещото бебе

Тази седмица е от изключително значение за него. На първо място, в резултат на ускореното клетъчно делене то расте с главозамайваща бързина - от 0,2 мм стига до 1,5 мм. От своя страна това делене се обособява в определени клетки, от които впоследствие ще се изградят всички органи.

От средата на 3-та седмица, тоест между 17-я и 19-я ден от развитието, главичното окончание на първичната бразда се издува, за да се получи клетъчно натрупване, от която ще се изгради централната нервна система. В началото под форма на дебела клетъчна връв, по-късно се вдълбава във формата на улей. Предната част на тази тръба се затваря по-късно, за да образува първичният мозък.

Друго постижение, което трябва да се впише в актива на вашето бебе: в края на 3-та седмица то вече се е сдобило със сърце, естествено много несъвършено, но туптящо сърце! От първичната бразда в областта на главата между 19-я и 21-я ден се обособява зачатък на сърце, което представлява две тръбички. Много скоро тръбичките оживяват от ритмични удари. Тези контракции се получават далеч преди образуването на специализираните контрактилни клетки и предхождат нервната възбудимост на сърцето.

Появяват се първите кръвоносни съдове. Ритмичните удари на сърдечния зачатък задвижват течността в съдовете. На този етап не съдържат червени кръвни телца, а първичните клетки, от които ще произлязат всички видове кръвни телца. Но така или иначе, кръвната група е генетично заложена още при появата на зиготата.

Както виждате, вашето бебе се организира много бързо, докато вие все още се съмнявате в присъствието му.

Бъдещата майка

Началото на новата седмица е ознаменувано с едно изключителнопо своята важност събитие: отсъствието на менструацията ви.

Това, че мензисът ви не е дошъл, не представлява само по себе си признак за бременност, но все пак, при условие че имате редовен цикъл и сте направила всичко необходимо, за да заченете, шансът надеждите ви да се сбъднат е голям.

Дори да прокървите, не изключвайте възможността да сте бременна. Кървенето може да се предизвика от ерозия на кръвоносни съдове на маточната лигавица при имплантирането на яйцето. Дребните клинични признаци , които започват да се проявяват, потвърждават съмненията ви:

* гърдите ви са наедрели и напрегнати; 

* сутрин ви се гади;

* през деня чувствате внезапна отпадналост;

* ставате нервна и раздразнителна.

Това са характерните признаци на начало на добре имплантирана бременност.

6 - та седмица от началото на последния ви мензис

4-та седмица от оплождането

2-ри лунарен месец

1-ви месец от бременността

Вашето бебе вече има формата на малко бобено зрънце! То расте толкова бързо, че само за една седмица ще стане двойно по-дълго.

На 21-я ден е дълго 1,5 мм; на 22-я ден е вече 2 мм, а само една седмица по-късно, на 28-я ден, е 5 мм!

Бъдещото бебе

Развитието на вашето бебе навлиза в решаващ етап. То се намира в началото на своята органогенеза, тоест изграждат се главните му органи. Това са все още рудиментарни, но годни в определена степен да функционират органи.

В края на 4-та седмица след зачеването вашето бебе вече е обособено.

Тази седмица се характеризира най-вече с появата на зачатъци на крайниците и на много вътрешни органи. Първите точки на вкостняването са в областта на горните крайници, тоест на ръцете, а тези на краката ще се появят впоследствие.

На 22-я ден двете първични сърдечни тръбички се сливат в една, която представлява серия от разширения и стеснения. Разширенията представляват първични вентрикули и предсърдия. Тъй като пространството, в което се развива сърдечната тръбичка, е тясно, тя се извива във формата на латинската буква S, придавайки присъщата за сърдечната система форма.

И докато сърдечната тръбичка заема мястото си, кръвоносните съдове на вашето бебе се развиват и стигат до кръвоносната мрежа на плацентата и на пъпната връв.

Кръвта се движи непрекъснато: от сърцето към аортата, после в придатъците, във вените и отново обратно към сърцето. При това движение кръвните клетки, разположени във въсите, участват в него, и ето че в кръвоносните съдове на вашето бебе започва да тече кръв.

Едва 4 седмици след зачеването вашето бебе има вече сърце и кръвообращение. Преди време трудно бихте повярвали подобно нещо, нали?

Паралелно с организирането на фетално - майчиното кръвообращение, постепенно се появяват всички главни органи на бъдещото ви бебе.

Вашето бебе в края на 4-та седмица. То расте толкова бързо, че в края на 4-та седмица главата му много ясно се обособява от острата му опашка, която го оприличава на попова лъжичка!

Вашето бебе е дълго 5 мм!

Централната нервна система продължава да се оформя с обособяването на три луковоци върху нервната тръбичка, появила се в края на 3-та седмица. Главният мозък ще произлезе от тези луковици. Гръбначният мозък е вече на мястото си! Той е много дълъг и стига до опашката.

Целият този '' нервен материал '' на гърба на малкия зародиш се организира и развива с по-бързи темпове в сравнение с другия, на корема му. Развитието във форма на спирала обяснява защо вашето бебе в този етап от развитието си прилича на запетая.

Във фронталната част започват да се изграждат сетивните органи: зачатък на вътрешното ухо, на окото, на бъдещите челюсти. Мъничката пъпчица на бъдещото езиче вече се е показала!

В средната част, от тръбичка, която преминава по дължината на зародиша и която наподобява първично черво, чрез пъпкуване ще се образуват всички храносмилателни органи. Леко разширение показва бъдещият стомах, от другата страна на който се показват зачатъците на черния дроб, на панкреаса и жлъчката. Те могат да се разпознаят и назоват някъде около 25-я ден.

Началните образувания на гръкляна и на дихателната тръба, от които ще произлезе бронхиалният ствол, както и зачатъците на изключително важните жлези - хипофизата и щитовидната жлеза - вече се очертават.

Към опашката на зародиша малко разширение, подобно на сляпо черво, ще се оформи като бъдещ пикочен мехур. Паралелно с това, първичните клетки, които ще дадат начало на половите клетки, започват да се придвижват към мястото, в което ще се развият, но като тестиси или яйчници.

Бъдещата майка

Мензисът ви е закъснял вече с две седмици.

Клиничните признаци, появили се миналата седмица, сега се засилват, те потвържадават състоянието ви.

* Гърдите ви са наедрели. Те са подути и болезнени. През опънатата кожа прозират сините вени. От време на време имате чувството, че зърната ви сърбят. Те са много по-изпъкнали. Самите ареоли също се променят: разширяват се, стават по-изпъкнали и потъмняват.

* Матката също претърпява изменения. Тя леко нараства и шийката става по-мека на пипане. Преди оплождането матката има форма и големина на смокиня; 4 седмици след оплождането тя вече прилича на едра мандарина.

Церевикалната слуз се сгъстява в шийката под влияние на гестативните хормони и образува така наречената запушалка, която затваря изцяло входа на маточната кухина.

Влагалищните секрети стават все по-обилни и реакцията става по-кисела, като по този начин предпазват влагалището от евентуална микробна атака. За съжаление обаче влагалищната киселинност подпомага развитието на микроскопични гъбички, които предизвикват нежелателни микози.

Променяйки се и нараствайки, матката ще придърпва връзките, които я поддържат. Това обяснява леките придърпващи болки, които евентуално чувствате ниско в корема.

* Общите изменения, предизвикани от прекомерното производство на хормони, при повечето жени се проявяват системно.

* Позивите за гадене зачестяват. Гади ви се от всичко, особено сутрин, когато ставате от сън. Може да стигнете и до повръщане. Общо взето, нямате апетит и храносмилането ви е затруднено. Тези неприятности ще преминат.

* Спите неспокойно. Започвате да страдате от безсъние, или обратното - необоримо е желанието ви да си поспите през деня.

* Чувствате се уморена и без настроение.

* Имате чести позиви за уриниране, вследствие на натиска на матката върху пикочния мехур. Тези позиви ще изчезнат скоро, когато матката започне да се повдига нагоре.

* И нещо напълно необяснимо: вие, която толкова силно желаехте това бебе, изведнъж сте обзета от мрачни мисли. Малко остава да започнете да съжалявате. Не се безпокойте: това са пак тези ужасни хормони. Оставете организма си спокойно да привикне към новото си състояние, към промените, които трябва да направи в организацията си, и всички тези моментни неблагополучия ще останат само неприятен спомен. Гледайте напред, представете си, че бебето е вече пред вас.

1,321 views0 comments