Профилактичен гинекологичен преглед - включва оглед на маточна шийка, взимане на цитонамазка, провеждане на видеоколпоскопия, извършване при нужда и на биопсия.
Ехография на малък таз -/матка, яйчници, пикочен мехур/ се извършва с изключително високотехнологичен ехограф, разполагащ и с 3 Д изображение, за подобряване на качестово на прегледа и уточняване в диагностичен план находките в малкия таз.
Видеоколпоскопия - прецизен оглед на маточната шийка за злокачествени промени, извършва се под микроскоп, като пациентката има възможност да наблюдава прегледа.
Хистеросалпингография - изследване с контраст под рентегенов контрол за проходимост на маточните тръби.
Медикаментозно прекъсване на нежелана бременност - съвременен метод за аборт с медикаменти, под лекарски контрол.
Вакуум-аспирационен метод за прекъсване на нежелана бременност - по метода на Кармен, и с вакуум аспиратор.
Диатермокоагулация на раничка на маточната шийка - обгаряне с най-ново поколение апарат, без болка.