top of page

Прегледи при Ендокринолог

endokrinolog_n.png

Прегледи ще се извършват на:

  • 10.03.2020

  •  24.03.2020

Д-р Бояджиева се занимава с лечението на болести свързани с жлезите с вътрешна секреция и болести на обмяната на веществата. Тя защитава дисертационен труд на тема: „Честота и клинико-лабораторна характеристика на Гестационния Захарен Диабет сред рискова група бременни жени“ към Катедра по Ендокринология, МУ София; Придобитва образователната и научна степен „Доктор по медицина“; Член на Европейското дружество по изучаване на захарен диабет (EASD).

ℹ️ Гестационният диабет е форма на захарен диабет - нарушение във въглехидратния метаболизъм, - което се проявява за първи път по време на бременността. В повечето случаи жената не предполага, че е засегната. Бременните с гестационен диабет следва да бъдат сериозно проследявани, тъй като състоянието им крие риск от развитие на прееклампсия и еклампсия, високо кръвно налягане, покачване на телесното тегло.

ℹ️Инсулинова резистентност - по време на бременност плацентата снабдява бебето с храна. Тя произвежда също така и голям брой други хормони, които оказват влияние върху нормалния отговор на тялото на инсулина. Това състояние се нарича “инсулинова резистентност”. Повечето бременни не страдат от гестационен диабет, понеже панкреасът започва да произвежда допълнително количество инсулин, за да компенсира инсулиновата резистентност. Но когато панкреасът на някоя жена не може да произвежда допълнително инсулин, нивата на кръвната захар остават ненормално високи и се счита, че жената има диабет на бременността.

ℹ️ Щитовидна жлеза - Промените във функцията на щитовидната жлеза са най-често срещаните ендокринни нарушения през бременността. Те влияят неблагоприятно върху протичането и изхода ѝ и затова трябва да бъдат под добър контрол преди и по време на бременноста.

bottom of page