Екип

Осигуряване на най-добрите лекари, за най-добрата грижа!

Д-р Яна Терзийска

Специалист акушер-гинеколог 

Снежана Киркова
Йорданка Пандурска 

Връзки с общественността, медицински администратор