Апаратура

Медицински център Терзийски разполага с най-модерна апаратура, покриваща нуждите на диагностиката, акушерството и гинекологията:

Onda Coolwaves
Chattanooga Intellect Neo Clinical
Chattanooga - Shockwave Therapy 
Ехографски апарат General Electric Voluson E6
Ехографски апарат Medison Accuvix V10
Ехографски апарат Medison Accuvix V20 Prestige
Рентгенов остеодензитометър - "Dexa" на General Electric
Видеоколпоскоп Kernel KN 2200
Aпарат Duetto Mt Evo
Ехографски остеодензитометър "Aquiles Inside" на General Electric
СЛЕДВАЙТЕ НИ
  • Facebook
  • Instagram